Znamení mužské sexuality – Štír

Znamení mužské sexuality – Štír

Zrozenci znamení Štíra spojují lásku s vášní – s hlubokými a výjimečnými city, často dováděnými do extrému. Muž Štír neumí prožívat lásku povrchně, aniž by do ní vložili celou svou osobnost, vnitřně a velmi smyslně.   Jak  se chová v lásce muž - ŠTÍ


Zrozenci znamení Štíra spojují lásku s vášní – s hlubokými a výjimečnými city, často dováděnými do extrému. Muž Štír neumí prožívat lásku povrchně, aniž by do ní vložili celou svou osobnost, vnitřně a velmi smyslně.

skorpion

 

Jak  se chová v lásce muž - ŠTÍR

Může vyplašit každého tím, že pro něj milovat znamená zcela vlastnit tělo i duši partnera. Pro Štíra je toto zcela přirozené! Jeho myšlenky i jeho fantazie se výhradně soustředí na objekt jeho tužeb, a pouští z řetězu vnitřní neklid tohoto znamení. Láska, která je neustále přítomná v hloubi jeho duše, je prožívána jako okamžik krize, během které má pocit, že se propadá do bezedné propasti plné podivných předtuch. I ve chvíli, kdy je šťastný, pomýšlí na kdovíjaké katastrofické události! Má představu, že radost je stav duše, který nutně může vést k slzám. Je si dokonale vědom, že jeho způsob milování, tolik majetnický a žárlivý, nepřitahuje druhé, a tak si vytváří ideální chování, aby působil zbožňováníhodně. Toto chování vyplývá z nejistoty, a následné nedůvěry a odstupu vždy, kdy potká nové osoby. A tak, místo aby otevřel ke svému srdci jasnou a přímou cestu, rozsévá kolem sebe minové pole. Pro něho je to účinný způsob jak se ujistit, že to s ním dotyčná osoba myslí vážně! A pokud tato osoba dokáže dojít na konec této trnité cesty k jeho srdci, milý Štír bude mít absolutní jistotu, že má dokonalou odpověď! Náhle se z počátečního temného muže promění v laskavého, snaživého, a velmi pozorného k potřebám té, která měla odvahu nevěřit původnímu dojmu!

Jaký je Štír ve vztahu

Vztah, který Štír vytvoří s partnerkou, nepotřebuje posvěcení společnosti ani zákona. Musí to být morální závazek, který plyne z potřeby vlastnit a být vlastněn. Je jedno, o jaký rodinný stav půjde, Štír nesnáší „zvyk“ a vnitřní rutinu. Může akceptovat pravidelnost a praktické zvyklosti, ale nikdy nebude tolerovat, aby city byly pravidelné, plánované a předvídatelné. Potřebuje se cítit povzbuzován v boji, v diskuzích a v překážkách, které mu partnerka bude muset neustále připravovat na jeho cestě. Zdá se to absurdní, ale náš Štír riskuje, že se bude nudit, a začne vytvářet spoustu problémů! Je obrovsky přitahován hrou, která nastane po hádce, a kterou lze nazývat „usmiřování“. Tímto způsobem je schopen zažít emoce usmiřování po bouři s takovou intenzitou, jakou žádné jiné znamení není schopno prožívat.

Muž Štír v páru

Je to nesmlouvavý muž, zcela jistě okouzlující, právě díky své protichůdné povaze! Chce dělat věci po svém, a i když bude přikyvovat s přesvědčivým výrazem, nakonec si stejně všechno udělá podle sebe! Naštěstí není v soukromí tolik autoritativní, jak bychom čekali – ale za podmínky, že si je jistý zájmem a absolutní oddaností z vaší strany! Má dokonalou představu o páru: pro sebe si vyhrazuje místo, které mu dala příroda, tedy pozici absolutního vládce! Proto není vůbec ochotný diskutovat o mužské nadřazenosti. Své partnerce je ochotný dát podporu spíše morální, než finančí. Muž Štír je vždy vůči partnerce solidární, před ostatními ji nezpochybňuje, ani neponižuje. Naopak jí kryje záda v jakékoli situaci.

Štír a žárlivost

Žárlivost, která postihuje Štíry muže i ženy, je duševního druhu. Od partnerky vyžaduje podřízenost. Myšlenky, tajemství a přání jsou výhradní stav, který Štír nastolil se svou drahou polovičkou. Představa, že by cokoli z toho mohlo být namířeno na jiného muže, dovádí Štíra k nezvladatelné žárlivosti! Běda, jestli mu přiznáte, že jste měla velmi hlubokou výměnu myšlenek s opravdu zajímavou osobou... Štír na vás spustí lavinu vší své žárlivosti, které je schopen! Pokud se promění v žárlící bytost, může být nebezpečný a mstivý. Pomsta je typická reakce tohoto znamení, protože zrazený Štír nezná slovo odpuštění! Láska, důvěra a odevzdání, které poskytne partnerce, jsou příliš cenné a důležité dary, aby bylo možné je znectít zradou. Čím hlubší je cit, tím necitelnější je odplata! Pozor: pro Štíra je žárlivost sousto, které se musí ochutnat studené, a to i po dlouhé době, a musí zanechat stopu v duši toho, kdo se zrady dopustil!

Štírova sexualita

Astrologicky je právě toto znamení znamením sexu. Naši Štíři mohou být tímto tvrzením poněkud zaskočeni. Ve skutečnosti se u nich střídají období úplného odevzdání se sexu, s obdobími dokonalého asketismu, během kterého svoji sexuální energii pouští jiným směrem, například do tvořivosti nebo do práce. Nicméně máme před sebou skutečné mistry oboru, protože sex je jednou ze základních složek jejich instinktivní nátury a jejich spontánnosti. Navíc martický vliv na znamení jim dává ohnivé a velmi vášnivé chování. Pokud jsou fyzicky přitahováni k nějaké osobě, nenechají se jakkoli omezit pravidly nebo momentální situací: ihned spustí své sváděcí manévry, a to i na neobvyklých, nebo velmi nepohodlných místech!

Muž Štír v posteli

S ním to nebude nikdy na dlouhé lokty. Jakmile vás prozkoumal svýma sametovýma očima, či přesněji prchavým, ale velmi hlubokým pohledem, můžete si být jistá, že vás brzy dostane do postele! Můžete mu klidně odolávat, Štírovi to nebude vadit. Ale moc to nenatahujte, abyste nespustila jeho běsnění! Má pověst nepřekonatelného milovníka: kolují o něm mnohé drby o jeho úlovcích. Ani ne tak o hodnotě jeho výkonů, jako spíše o závoji tajemnosti, kterou kolem sebe záměrně nechává! Každý jeho nájezd musí být vzácný a neopakovatelný, proto pozorně studuje nejneobvyklejší a fantastické polohy! První střet nebude jistě poslední v daný večer. Pro jeho vřelou erotiku mu ráda odpustíte sklon přeskočit předehru. Zdá se to podivné, ale i takto dominantní muž se občas rád nechá ovládat a svádět!

Erotogenní zóny u Štíra

Toto znamení je anatomicky spojené s pohlavními orgány, ale rozhodně není snadné vyprovokovat jeho reakci dotyky na jeho citlivých místech! Zaručeného efektu dosáhnete cílenou hrou narážek a dvojsmyslů, a to slovních i vizuálních, protože hlavní sídlo rozkoše Štírů se ve skutečnosti nachází v mozku! Jeho erotika je dokonale mozková, a příslušné orgány reagují na podnět pouze pokud je vybuzen mentálně!

Muž Štír se vám bude líbit, pokud...

- Nemáte strach z ďábla - Považujete se trochu za masochistickou - S vaším předchozím partnerem jste chodila spát brzy, protože on musel časně ráno vstávat! Ale vyhněte se mu jako moru, pokud... nesnesete muže, který vám říká, kde byl den poté!

Jak získat muže Štíra

Pokud máte co do činění s typickým představitelem tohoto znamení, určitě jste pochopila, že váš Štír je muž, který se drží stranou, a pozoruje vás předtím, než otevře bránu k tajemné zahradě svého srdce! Není asociální, ale velmi vybíravý. Proto vás bude dlouze a zeširoka zkoumat, aby si o vás udělal přesný názor. Pokud vaše přítomnost na něj neudělala žádný dojem, zkuste sledovat jeho pohyby: jestli není zcela nehybný, jestli má jednu nohu neustále v pohybu, to dokazuje jeho nervozitu. Výborně! Nejste mu lhostejná, přestože jeho tvář se zdá netečná a prchavá. Zdánlivě chladný a necitelný, skrývá hlubokou citlivost a výjimečnou schopnost vnímat vaše myšlenky. Proto stačí milé gesto, abyste ho uvedla do rozpaků, nebo mu předhoďte nějaký problém, a uvidíte, že on je připraven naslouchat, a rozkrájí se, aby problém vyřešil!

Tajemství, jak ho svést...

- Nastupte na něho s rozhodností, a prohlašte, že skutečně toužíte ho blíže poznat. - Pokud nechcete vzít iniciativu do svých rukou, pak při rozhovoru zaujměte opačný názor než druzí, a s rozhodným výrazem řekněte „není to tak snadné jak se zdá...“ Váš Štír má rád komplikované ženy! - Držte se stranou od party, protože Štír se nerad projevuje před publikem! - Pokud spolu někde čekáte, vezměte si na čtení ezoterickou nebo psychologickou knihu. Určitě si bude chtít o tématu povídat.... - Staňte se expertkou na teorie o reinkarnaci: můžete ho přesvědčit, že jste se znali v jednom z minulých životů, kde vás nezadržitelně rozdělil osud. Přesvědčíte ho, že je čas znovu rozdmýchat city a vášeň! - A kdyby to nestačilo, řekněte mu, že i vy jste Štír: není nic vzrušujícího, než čelit ženě podobné jemu!

Jak se provdat za Štíra

Máte před sebou nezávislé znamení, které nedává manželství základní důležitost. Naopak, obvykle ho považuje za kus nepříliš cenného papíru, který klade nepříjemná omezení osobní svobodě. Proto Štíři, muži i ženy, ze sebe vydají nejvíc ve volném vztahu, který neklade podmínky, a který je tak více magický, a nepochybně nepředvídatelný! Zdá se, že manželství u nich stimuluje negativního ducha protimluvy, typické pro toto znamení. Ženatý Štír je častěji nevěrný, než ten, který žije ve volném vztahu. Naštěstí existuje vždycky výjimka, která potvrzuje pravidlo. Můžeme tedy potkat i Štíra extrémně monogamního a vždy věrného své celoživotní partnerce! Po praktické stránce tento muž velmi špatně prožívá každodenní drobné trable (kapající kohoutek, nefungující elektrospotřebiče... to ho spolehlivě dohání k běsu!), ale na oplátku, pokud má partnerka krizi, Štír ji podpoří všemi svými silami a s ohromnou velkorysostí a oddaností. To je něco, co ne všichni jsou schopni udělat!

Muž Štír a manželství

Mnozí muži Štíři se pouští do citových dobrodružství a četných vztahů, zatímco mnozí jiní Štíři se ožení, a jakmile završí tento krok, pro ně tolik důležitý, dělají to se zcela přesným zájmem vytvořit úžasný vztah intelektuální i fyzický. A naštěstí je Štír „ženáč“ obvykle monogamní, a tudíž věrný!

Jak si udržet muže Štíra

Zde se nacházíme v království nekonečné vášně a úžasné erotiky: tento popis stačí, abychom pochopili, že muž Štír je ohnivý partner, ale je zároveň velmi obtížné s ním vycházet! Tomuto vodnímu a pevnému znamení je přisuzována neschopnost ustupovat, být shovívavý vůči druhým, a přirozeně i vůči partnerce. Muže Štíra musíte brát přesně takového, jaký je, a nepokoušet se ho změnit. Na druhou stranu je nenapodobitelný, a dokonalý ve své nedokonalosti. Vnitřně je nesmírně bohatý, a tak se snad ani nemůže mýlit! V každém případě tohoto muže musíte uchopit do kleští: tajemství, jako ho udržet, spočívá v umění pohybovat se s nejvyšší opatrností, alespoň v počátečním období vztahu, a neustále upřednostňovat sexuální stránku – pokud ta by měla chybět, způsobila by mu velké frustrace! Pokud dokážete ocenit jeho žár, budete ho mít doslova v hrsti. Ale běda, pokud byste ho svírala příliš: mohl by vás uštknout, přestože vás miluje k zbláznění! Zde je tedy několik rad, jak si ho k sobě zcela připoutat: - Neváhejte používat věty typu: „nikdy jsem nepotkala někoho jako jsi ty... zdá se mi, že nejsi jako ti ostatní...“, a nasaďte přesvědčivý tón! Běda, kdyby s - Nikdy se nestahujte před jeho osobními otázkami, které na vás mohou „pršet“. A už vůbec ne ve chvíli po milování. Něžná výměna nesvěřitelných tajemství je životně důležitá pro pokračování vašeho partnerského vztahu! - Pokud si ho skutečně chcete udržet, neduste ho: ponechte mu jeho chvíle samoty a přemýšlení. - Nezasahujte, když má krizi: hlavně mu neraďte, aby se mírnil. Není toho - Bude stačit, když mu budete fyzicky nablízku, když má starosti. Potřebuje vás cítit blízko, nic víc! - Ve chvíli příměří se snažte mu dát najevo, že řešení je na dosah ruky. Možná se bude zdát být chvíli mimo, ale alespoň mu nasadíte brouka do hlavy! - Ať pocítí vaši stálou přítomnost, a to hlavně v posteli. Uvidíte, že si tak nebude chodit hledat útěchu jinam

Vhodné dárky pro muže Štíra

Nevíte co darovat vašemu drahému Štíru? Nabízíme několik rad, které se mohou ukázat užitečné. Vybírejte: - Černé sluneční brýle. - Historickou zbraň... pokud možno nenabitou! - Černou koženou bundu. - Důležitý dar: cestu na opuštěný ostrov, kde mu budete zcela k dispozici, jako Pátek Robinsonovi! Text: Alena Meleová