Máte doma živější dítko?

Máte doma živější dítko?


Rodiče bývají zoufalí

Právě proto, že se takové dítě jen těžko rozezná od nevychovaného, bývají rodiče dost bezradní. Okolí na ně poukazuje, že neumí s dítětem zacházet. V dopravním prostředku mohou zažívat krušné chvilky. Prarodiče často odmítají takové děti hlídat. Okolí rodiče odsuzuje, ale netuší, že ti jsou z chování dítěte nešťastné a zpytují svědomí, kde jen udělali ve výchově chybu. Vina, ale není na jejich straně. Jejich dítě trpí poruchou ADHD./přejato z angličtiny Attention Deficit Hyperactivity Disorder/

 

Co je ADHD ?

Jedná se o dědičnou neurobiologickou vývojovou poruchu. Dříve se tento stav označoval jako lehká mozková dysfunkce. Projevuje se impulzivitou, hyperaktivitou a poruchou pozornosti. Již v kojeneckém věku se dají sledovat projevy hyperaktivity, které ale v té době nikdo nedává do souvislosti s touto poruchou. Kojenci mívají převrácený spánkový režim a často bezdůvodně pláčou. Děti bývají živější a častěji dříve lezou než sedí nebo mluví než chodí. Ani toto však neznamená, že se u dítěte vyvine hyperaktivita. Ta se většinou diagnostikuje až mezi šestým a devátým rokem.

Co dělat  při podezření, že mám hyperaktivní dítě?

Po poradě s pediatrem, který bude stejného názoru jako vy, je dobré navštívit odborného lékaře, tedy dětského psychiatra, který stanoví diagnózu a postup léčby. Někdy se u dítěte najde např. těžší zraková nebo sluchová vada, která je příčinou jeho chování. Pokud se u dítěte diagnostikuje hyperaktivita, léčí se většinou návštěvami psychoterapeuta nebo pomocí medikamentů či návštěvami psychologicko-pedagogické poradny. Po stanovení diagnózy by mělo být školní zařízení o stavu dítěte informováno a přistupovat k výchově a hodnocení dítěte individuálně.

 

Jak se porucha projeví?

Při stoupajících nárocích na dítě ve školním prostředí se začnou u dítěte projevovat poruchy soustředění a neshody v kolektivu. Děti jsou neukáznění a neschopní se ovládat. Velice špatně tyto děti snáší kritiku ze strany dospělých či učitelů. Přesto, že často není proč, tak je pro ně pochvala velice důležitá. Děti nemívají mnoho kamarádů, často u nich dochází k drobným úrazům z nepozornosti. Porucha bývá často spojena s dalšími poruchami jako je dysgrafie, dyskalkulie, dyslexie nebo tiky.

 

Jak se žije s hyperaktivním dítětem?width="260"

Rodiče se musí zbavit přesvědčení, že jim dítě dělá naschvály, protože to tak mnohdy vypadá. Není tomu tak, jen potřebuje více péče a pozornosti. Hyperaktivním dětem prospívá pevný řád a zaběhlé rituály. Na jejich psychiku velmi intenzivně působí změna školy, bydliště nebo třeba rozvod rodičů.

 

Důsledná léčba se vyplatí

Při správné léčbě a péči o dítě většinou příznaky hyperaktivity okolo puberty postupně vymizí. Pokud dítě nemá správnou péči může se snadno ocitnout mezi narkomany, mívá problémy se zákonem. Mnohdy se těžko srovnává s okolím i vlastní rodinou.

 

 

 

 

 

Text: JH