ROZHOVOR: Jana Skopová o charitativních projektech Women 4 Women

ROZHOVOR: Jana Skopová o charitativních projektech Women 4 Women

„Už nemůžu dál“… perete se s touto otázkou, protože vám opakovaně nepřišly alimenty, přišla jste o práci a vy řešíte nejen existenční problémy, ale také psychiku na bodu mrazu, vnitřní vysílení a potřebujete pomoc, o kterou si neumíte říct? Zkuste to na místě, kde vás přijme tým nejen profesionálních, ale zejména lidsky přívětivých kolegyň, které vám možná už během první návštěvy změní pohled na neutěšený svět jen tím, že vás vyslechnou a vysvětlí, že na to určitě nemusíte být sama. Stačí se jen podělit s těmi, kdo vám porozumí.


 

Jano, obecně prospěšná společnost Women for women je primárně zaměřena na pomoc ženám v nelehké životní situaci, na co vše se specializujete a v jakých oblastech jste schopni zejména matkám samoživitelkám pomoci?

Women for women byla založena v říjnu 2012 manželi Ivanou a Pavlem Tykačovými a jak jste řekla, pomáhá především ženám s dětmi, které jsou ohroženy zejména psychicky, ekonomicky a sociálně. Zásadním pilířem naší práce, vedle praktické pomoci, kterou poskytujeme prostřednictvím svých projektů a poraden, je upozorňovat na témata a problematiky, které se týkají samoživitelů a hledat řešení, která by jim umožnila zlepšení jejich situace v České republice. Svou činnost vidíme nejen v konkrétní práci s jednotlivci,
ale i v celospolečenském působení a osvětě v oblasti samoživitelství. Zaměřujeme se především na vzdělávání, zaměstnávání, dobré pracovní uplatnění samoživitelek, propracovaný a férový systém pomoci, legislativu, která by samoživitele chránila, a v neposlední řadě společenskou výchovu, zodpovědnost jednotlivce a toleranci.


Obrátit se na vás ale může předpokládám kdokoli, byť má třeba rodinné zázemí, ale zrovna se nedaří a dostaví se pocit „nevím kudy kam“? 

V tomto případě je možné využít sociální či právní poradnu, a především vzdělávací programy, které spouštíme dvakrát do roka, a trvají vždy několik týdnů.  Z projektů je možné získat pomoc prostřednictvím základní školy v rámci projektu Obědy pro děti. Ostatní projekty jsou určeny na pomoc výhradně samoživitelům.


Kromě výše zmíněné všeobecné pomoci pořádáte také řadu kurzů, které podporují konkurenceschopnost vašich klientek na pracovním trhu, komunikační dovednosti, zdravé sebevědomí…

Ano, již několik let realizujeme vzdělávací projekty – The Bridge, The Career Bridge a Vědomé rodičovství. Všechny tři programy jsou inspirovány zahraničním modelem a jsou vedeny zkušenými lektorkami.


Komu všemu jsou vaše kurzy určeny a kde se odehrávají? Může se přihlásit i muž? Jsou zde nějaká omezení?

Určeny jsou všem, kteří mají chuť pro sebe a svůj život něco udělat, kteří potřebují podporu a ujištění a nebojí se změny. Všechny kurzy probíhají u nás v kanceláři na adrese Vlastislavova 4, Praha 4. Bližší informace naleznou zájemci na našich webových stránkách.


Když se na vás obrátí klientka, která se nalézá na jakési životní křižovatce, nevěří si téměř v ničem,
je zavalena finančními problémy, má problémy s partnerem apod., jste schopni společně rozklíčovat, na jaký kurz se přihlásit a co je pro danou klientku ideální?

Ano, pokud cítí případné uchazečky nějaké pochybnosti, mohou nám zavolat či napsat email. Naše rodinné konzultantky jsou připraveny pomoci i v těchto nelehkých situacích. 


V čem je každý jeden kurz unikátní?

Program The Bridge díky své propracované metodě, která je v zahraničí již léty vyzkoušena, provede klientky od uvědomění si sama sebe, svých pozitivních i negativních charakterových vlastností, toho, v čem jsou dobré, co jsou jejich pozitiva, jaké jsou jejich schopnosti a dovednosti, k pojmenování jejich problémů a situace, přes stanovení životních vizí a priorit, až ke konkrétním krokům směřujícím k zvládání různých životních situací. Klientky se také naučí zvládat negativní emoce, jako např. vztek, stres apod. Získají sebedůvěru, sebeúctu, sebevědomí a sílu poprat se se vším, co je na jejich cestě čeká, a to navíc ve skupině lidí s podobným životním osudem, kteří se navíc mohou vzájemně inspirovat.

Program The Career Bridge je druhým levlem programu The Bridge a pomáhá klientkám uspět na trhu práce
a zaměřuje se na jejich kariérní rozvoj – jak teoreticky, tak prakticky.

Program Vědomé rodičovství se zaměřuje na získání rodičovských kompetencí nebo ujištění se v nich. Zde probíráme témata, jako proč děti zlobí, zvládání problémového chování, asertivní rodičovství, důslednost, společný čas dětí a rodičů, jak mluvit s dětmi o rodinné situaci, výchova ve stresových obdobích a objasníme si pojem „dostatečně dobrý rodič“.

Výchova dětí představuje nesnadný úkol a nikdo z nás se přitom neobejde bez podpory. Všichni váháme, zda jsme dobrými rodiči, zda dáváme dětem správné příklady, zda řešíme situace správně atd. Po absolvování tohoto programu přestaneme pochybovat a svou roli zvládneme s přehledem. Ještě bych ráda podotkla, že jsou programy plné seminářů a workshopů.

 

Prozraďte nám nějaké úspěšné příběhy, které máte za sebou…

Hodně je řečeno ve videích na webových stránkách. Každý kurz končíme slavnostní graduací a jsme moc rádi, když absolventky říkají, jak moc jim to pomohlo. Těžko vyberu jeden příběh z mnoha, ale pamatuji si slova jedné absolventky, která říkala, že Bridge je pro ni jako instrukce z letadla, která říká, že kyslíkovou masku si mají nasadit nejdříve dospělí…

 

*********************************

INFO Box:

Na jaké kurzy se lze přihlásit:

The Bridge
Jedná se o edukativní program především pro samoživitele, kteří mají chuť něco ve svém životě změnit, nalézt nové příležitosti, lépe poznat sebe sama a posunout své hranice. The Bridge je plný seminářů a workshopů, které vedou zkušené lektorky – psychoterapeutky.

The Bridge Career
Program The Cereer Bridge je určen pro absolventky programu The Bridge.  The Career Bridge pomůže klientkám najít zaměstnavatele, který hledá je. Cílem programu je poskytnout ucelené informacerady, jak uspět na trhu práce. Jde o nedocenitelný zdroj informací pro samoživitele, rodiče po mateřské dovolené, kteří se vrací do pracovního procesu nebo se rozhodují o změně povolání.

Vědomé rodičovství
Program Vědomé Rodičovství má za cíl posílit vnitřní pohodu dětí a dospívajících. Chceme rodičům umožnit rozvoj jejich dovedností a poznatků, aby mohli dobře plnit svou životní roli. Protože smyslem rodičovství
je poskytnout dětem šťastné a zdravé dětství.

Cena

Programy nejsou zdarma, většina nákladů je však dotována z financí zakladatelů W4W manželů Tykačových. Celý program stojí 1 500 Kč, nicméně v případě, že odchodíte 75 % účasti, což je 11 setkání z 15, bude vám 500 Kč navráceno při slavnostní závěrečné graduaci. Běžná tržní hodnota podobného programu se pohybuje kolem 20 000 Kč.

 

Kontakty, kam se mohou klientky obrátit

Přihlášky:  www.women-for-women.cz

Kontaktní telefon: 222 269 841

 

Obecně prospěšná společnost Women for women se rovněž věnuje projektu Obědy do pro děti, který pomáhá dětem, jejichž rodiče si nemohou dovolit zaplatit obědy ve školních jídelnách, ač by jinak rádi.

Více na www.obedyprodeti.cz.