9 tipů, jak získat prostředky na ochranu zdraví našich nejmenších

9 tipů, jak získat prostředky na ochranu zdraví našich nejmenších1. Informujte se už během těhotenství

Těhotné ženy a stále častěji i nastávající tatínkové se pídí po informacích o vhodném životním stylu v době očekávání potomka, o druzích porodů, nejnutnější výbavě nebo o výchově dětí. Velmi často ale zapomínají na téma onemocnění a ochrany zdraví novorozenců. Z letošního průzkumu,1 který pro farmaceutickou společnost GSK provedla agentura STEM/MARK, vyplývá, že celá třetina matek slyšela například o invazivních meningokokových onemocněních až po narození dítěte. Pokud se o toto téma začnou zajímat až po porodu, kdy potřebují peníze na mnoho dalších věcí, mohou být nutností dalších výdajů překvapeny. Průzkum ukázal, že jsou to právě výdaje související s očkováním, na které maminky často zapomínají. Řada z nich nemá dostatek informací o možnostech prevence, a tudíž ani povědomí o finanční náročnosti vakcín. Nedostatek peněz pak bývá častou příčinou odkládání očkování. Důkladné plánování a příprava na novou životní etapu mohou pomoci takové situaci předejít.

 

2. Vyzkoušejte si hospodaření s dítětem nanečisto

Finanční náročností rodičovství bývají zaskočeny i ty ženy, které se na tuto část svého života pečlivě připravují. Odpovídající představu má podle STEM/MARKu jen 40 % matek. Víc peněz bývá obvykle potřeba nejen na průběžné doplňování základní výbavy, ale také na výživu nebo hygienické pomůcky. Je proto vhodné vyzkoušet si hospodaření s dítětem ještě před tím, než se rodina rozroste. „Měsíční náklady na dítě do 3 let se podle hrubých odhadů pohybují od 5 000 Kč. V prvním roce dítěte jsou jednorázové náklady na vybavení minimálně 50 000 Kč. Další jednorázové náklady v následujících pěti letech sice klesají, nicméně měsíční náklady se naopak každým rokem zvyšují o 500 až 1 000 Kč,“ říká finanční poradkyně Zuzana Malá z poradenské společnosti Jan Liška & Partneři a radí: „Několik měsíců se snažte hospodařit pouze s penězi, které budete mít po příchodu miminka k dispozici. Vše ostatní, včetně částky, která tvoří předpokládané náklady na dítě, si odkládejte stranou. Vytvoříte si tak finanční rezervu, která by měla být alespoň ve výši tří měsíčních platů. Ta vám může posloužit nejen na pořízení výbavičky, ale také v případě nenadálých výdajů.“

 

3. Rozvrhněte si mateřskou a s ní související příjmy

Zmapování výchozí situace je pouze prvním krokem přípravy na změny finančních poměrů ovlivněné zvýšenými výdaji a nižším příjmem po dobu mateřské dovolené. S ohledem na zjištěné výdaje je dobré plánovat také rozvržení této dovolené a s ní související výši státních příspěvků. Stanovení délky rodičovské dovolené umožní pracovat s konkrétnějšími čísly. Rodičovský příspěvek má v současné době celkovou hodnotu 220 000 Kč, v případě narození dvojčat a vícerčat je to pak 330 000 Kč.

Peněžitá pomoc v mateřství je vyplácena z nemocenského pojištění, kdežto rodičovský příspěvek je financován ze sociálního pojištění. Z toho plyne, že matka, která si jako OSVČ neplatí dobrovolné nemocenské pojištění nebo byla nezaměstnaná, na peněžitou pomoc v mateřství nedosáhne.
„Nárok na rodičovský příspěvek mají i matky, které byly nezaměstnány nebo měly nízký příjem, maximální výše příspěvku je však 7 600 Kč. Podmínkou pro udělení rodičovského příspěvku je tzv. celodenní péče o dítě. Ta je taktéž splněna, pokud je matka nucena pracovat a dítě do 2 let je umístěno v jeslích, maximálně ale do 46 hodin měsíčně,“
komentuje Zuzana Malá. K úhradě zdravotní prevence může posloužit také státem vyplácené porodné, na které mají nárok rodiny s příjmy nižšími než 2,7násobek životního minima rodiny. V případě narození prvního dítěte jde o 13 000 korun a 10 000 u druhého dítěte. Detailní informace o těchto i dalších příspěvcích poskytují pobočky České správy sociálního zabezpečení, respektive Úřadu práce.

Přehled průměrných cen vakcín u nejčastěji zvažovaných nepovinných očkování*

 
* Uvedené náklady mají pouze informativní charakter. Náklady spojené s aplikací vakcíny jsou v obvyklé výši 200 Kč a hradí se společně s částkou za každou dávku očkovací látky.


4. Využijte příspěvky zdravotních pojišťoven

Na nepovinná očkování přispívají v řádech stovek až tisíců korun všechny zdravotní pojišťovny. V případě dětí jde dokonce o výrazně vyšší částky než u dospělých. Povědomí o těchto benefitech je ale stále poměrně malé
a zdaleka ne všichni, kteří o nich vědí, je také beze zbytku využijí. Podmínky získání příspěvků na očkování a jejich výše se u jednotlivých pojišťoven liší. Pojišťovny také mají pevně stanovené termíny, do kdy je nutné předložit potřebné podklady pro čerpání příspěvku. Je proto nutné ověřit si aktuální podmínky. „Pokud nejste s výší příspěvků své stávající pojišťovny spokojeni, můžete ji jednou ročně změnit. Pro tuto změnu jsou ze zákona stanoveny dva termíny, do kterých musíte doručit přihlášku, a to 30. září, kdy změna pojišťovny nastává od 1. ledna následujícího roku, a 31. března. V tom případě se nová pojišťovna začne o klienta starat
od 1. července,“
připomíná Zuzana Malá ze společnosti Jan Liška & Partneři.

 

5. Využijte zaměstnaneckých benefitů

Na očkování nejen samotných zaměstnanců, ale také jejich rodinných příslušníků a dětí zejména, začínají přispívat i někteří zaměstnavatelé. Mnoho podniků pak svým zaměstnancům nabízí příspěvky z takzvaného FKSP, tedy fondu kulturních a sociálních potřeb. Běžným benefitem bývají také nejrůznější poukázky a příspěvky využitelné i na péči o zdraví, které se dají uplatnit nejen při nákupu v lékárnách, ale také při úhradách v ordinacích lékařů.


6. Požádejte o příspěvek své blízké

Kamarádi a příbuzní často rodičům a jejich dětem pořizují více či méně praktické dárky. Nezřídka se stává, že se novopečené mamince sejde mnoho kousků oblečení, které ani kvůli rychlosti růstu dítěte nestihne pořádně využít. Jindy nadšené babičky a další blízcí lidé investují bez rozmyslu do věcí, které budou mít svůj význam až za mnoho let a přehlížejí aktuální potřeby dětí a rodičů. Typickým příkladem je zakládání nejrůznějších spoření a ukládání peněz na studia pro děti, kterým je teprve pár týdnů. Priority by přitom v případě nejmenších dětí měly být jiné a týkat se především správného vývoje a ochrany zdraví. „Nestyďte se proto požádat rodinu nebo kamarády o dárek, který vašemu dítěti poslouží okamžitě, třeba právě o příspěvek na očkování. Nemějte obavy, že se tím můžete někoho dotknout. O konkrétní dárky si říkají třeba novomanželé a dárci mnohdy ocení, když jim trochu napovíte,“ radí specialistka na rodinné finance.

Riziko informovanosti na poslední chvíli
Finanční náročnost rodičovství je překvapivě vyšší než původní očekávání pro 55 % žen. Uvedly to v průzkumu agentury STEM/MARK. Výsledky šetření potvrdily, že klesající proočkovanost a s ní související vyšší výskyt závažných onemocnění mohou být způsobeny mimo jiné nepřipraveností rodičů na náklady spojené s očkováním. Polovina dotázaných žen z tohoto důvodu odkládá například očkování proti nebezpečným invazivním meningokokovým onemocněním. 20 % oslovených potvrdilo, že jsou dostupné vakcíny drahé
a nemají na ně peníze. 12 % matek na pořízení vakcíny aktuálně šetří a dalších 17 % čeká, až budou tyto vakcíny hrazené z veřejného zdravotního pojištění. Pokud rodiče plánují nechat své potomky očkovat i nepovinnými
a z veřejného zdravotního pojištění zatím často nehrazenými vakcínami, musejí počítat s investicí v řádech tisíců korun.

 

7. Sdílejte, šetříte peníze i přírodu

Mnoho peněz vydávají rodiče malých dětí za oblečení, základní výbavu nebo hračky. Ve všech případech jde přitom o investice, které poslouží jen krátce. Například z oblečení děti velmi rychle odrůstají a nemá tedy smysl pořizovat za každou cenu nové, když na internetu se dá téměř neobnošené zboží sehnat za zlomek původní ceny. Pokud máte ve svém okolí někoho se staršími dětmi, jistě vám nepotřebné oblečení, kočárek a další nezbytnosti rád daruje nebo za symbolickou cenu prodá.

8. Nechte si poradit

Nezkušení rodiče bývají plní obav a ve snaze udělat pro své děti to nejlepší často investují bez rozmyslu. Pokud se mamince s miminkem nezdá být něco úplně v pořádku, třeba jim brečí, pak spíš začnou utrácet mnohdy za zbytečné a nesmyslné pomůcky, o kterých si myslí, že jim pomůžou. Maminka, která neví, co se s miminkem děje, je schopna udělat a koupit cokoliv, hlavně aby něco pomohlo a to miminko bylo víc v pohodě. Mluvte proto o svých potřebách, obavách i plánech se zkušenými rodiči, lékaři nebo asistenty z mateřských, rodinných
a jiných center.


9. Šetřete na správném místě

Pokud vás finanční situace nutí zvažovat každou korunu, vždy mějte na paměti zdraví dítěte a jeho správný vývoj. Stanovte si zdravý žebříček priorit a upřednostňujte ty položky, které vám zajistí bezpečí a spokojenost. Konkrétně očkování není matkami, které odpovídaly v průzkumu společnosti STEM/MARK, vnímáno jako prioritní investice do dítěte.

 

 

  1. Průzkumu společnosti STEM/MARK pro GSK se ve dnech 22.–25. 2. 2019 zúčastnilo 502 respondentek s dětmi od 2 měsíců do 5 let věku.

 

Více informací o meningokokových onemocněních a možnostech očkování naleznete také na stránkách www.meningokoky.cz nebo na facebooku Nedám šanci meningokokům.

 

Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných.

Bexsero je vakcína proti invazivnímu meningokokovému onemocnění způsobenému meningokokem skupiny B. Vakcína Bexsero je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen z prostředků veřejného zdravotního pojištění (s výjimkou rizikových skupin). Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje do svalu formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci, dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Vakcinační akce č. j.: 49533/2018-05/OVZ
je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Rotarix je vakcína pro prevenci rotavirových gastroenteritid. Vakcína Rotarix je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Přípravek není hrazen
z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Vakcína se podává ústy, očkování provádí lékař. Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány
v příbalovém letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných. Vakcinační akce č. j.: MZDR 49533/2018-2/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR. Po očkování rotavirovými vakcínami byl velmi vzácně pozorován nežádoucí účinek intususcepce (část střeva je neprůchozí nebo vchlípená). Příznaky se mohou projevovat jako závažná bolest žaludku, přetrvávající zvracení, příměs krve ve stolici, otok břicha a/nebo vysoká teplota.
Pokud u svého dítěte pozorujete jeden z těchto příznaků, ihned kontaktujte lékaře.

Varilrix je živá atenuovaná vakcína proti planým neštovicím. Vakcína Varilrix je registrovaný léčivý přípravek a je vázána na lékařský předpis. Vakcína není hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění. Očkování provádí lékař, vakcína se aplikuje pod kůži formou injekce (obvykle do stehna nebo horní části paže). Před použitím si předem pečlivě prostudujte příbalovou informaci dostupnou též na www.gskkompendium.cz. Aplikace vakcíny může být spojena s nežádoucími účinky, které jsou popsány v příbalovém letáku přípravku. O očkování se poraďte s lékařem. Případné nežádoucí účinky, prosím, nahlaste na cz.safety@gsk.com. Očkování nemusí chránit 100 % očkovaných. Vakcinační akce č. j.: MZDR 49533/2018-2/OVZ je schválena Ministerstvem zdravotnictví ČR.