Ve dvou z pěti českých firem zaznamenali vyhoření

Ve dvou z pěti českých firem zaznamenali vyhoření

Péči o duševní zdraví zaměstnanců se přitom aktivně věnuje jen každá desátá


Těžké důsledky chronického přepracování se českým zaměstnancům nevyhýbají. Přesto přes devadesát procent firem duševní zdraví svých zaměstnanců buď neřeší, nebo si jsou vědomy velkých rezerv na tomto poli.

V rámci nedávné konference Prevence syndromu vyhoření v zaměstnání se její pořadatel, společnost MultiSport Benefit, dotázal přítomných personalistů na to, jak se ve svých firmách starají o duševní pohodu zaměstnanců. Ve 41 % ze zastoupených firem jsou to právě personalisté, kteří mají na starosti duševní zdraví zaměstnanců, a 3 % společností nabízí k dispozici dokonce i firemního psychologa.

Ve 41,2 % z dotázaných firem již došlo v minulosti k vyhoření zaměstnance, u 23,5 % z celkového vzorku dokonce vícekrát. Přitom téměř dvě třetiny respondentů (61,8 %) přiznávají, že ve své firmě vnímají rezervy, co se péče o duševní zdraví zaměstnanců týče, a bezmála třetina respondentů (29,4 %) uvedla, že se touto agendou zatím nezabývá nebo netuší. Důraz na duševní pohodu svých lidí tedy klade jen necelá desetina firem.

Nejčastější formu prevence možných zdravotních problémů zaměstnanců v dotázaných firmách představuje karta MultiSport (61,8 %) a dále pořádání workshopů či jednodenních akcí (26,5 %) a zajištění zdravého stravování (23,5 %).

„Z průzkumu vyplývá, že si mnohé české firmy již uvědomují důležitost duševní pohody svých zaměstnanců.
A uplatňují celou řadu různých metod, jak o svoje lidi v tomto ohledu pečovat. Například 76 % respondentů uvedlo, že svým zaměstnancům poskytuje dovolenou navíc. V 53 % podniků pak mohou zaměstnanci využívat odpočinkové zóny a uvolnit se v průběhu pracovní doby,“
vysvětluje Marián Škripecký, Managing Partner ve společnosti MultiSport.

„Z akcí zaměřených na duševní i tělesné zdraví zaměstnanců jsou nejoblíbenější jednodenní i vícedenní teambuildingy, zdravotně preventivní aktivity a samozřejmě neformální setkání po práci – třeba při raketových sportech. Pořádá je shodně mezi 50 a 60 procenty respondentů,“ doplňuje Jana Jakušev Šrýtrová, Event Manager v programu MultiSport Events. „Některé firmy ovšem chtějí víc, například pravidelné sportovní turnaje
v neobvyklých disciplínách – např. Kin-ball, zdravotně-edukační workshopy, individuální poradenství v oblasti výživy a fyzioterapie a další nápadité sportovní i společenské akce, jaké nabízí MultiSport.“

 

 

 

O společnosti MultiSport Benefit, s.r.o.:

Firma MultiSport Benefit, s.r.o., působí v ČR od roku 2010 a je dceřinou společností Benefit Systems SA. Tato mateřská společnost byla založena v roce 2001 a zaujímá vedoucí postavení na polském trhu zaměstnaneckých benefitů v oblasti sportu a relaxace. Hlavním produktem společnosti MultiSport Benefit, s.r.o., je karta MultiSport – zaměstnanecký benefit, který může zaměstnavatel pracovníkům buď plně hradit, na jeho financování se podílet, nebo si kartu zaměstnanec platí na měsíční bázi sám.

Kartu MultiSport mohou zaměstnanci využít každý den na jeden volný vstup v síti více než 2 600 sportovních
a relaxačních zařízení po celém Česku a Slovensku. Na výběr zde mají přes 260 druhů aktivit. Tento benefit tedy dává svým vlastníkům možnost vyzkoušet si různé aktivity a dělat zrovna to, na co mají náladu.

Karta MultiSport dnes dává více než 190 000 zaměstnancům příležitost, aby se cítili lépe jak po fyzické,
tak i psychické stránce. Díky tomu jsou zdravější, spokojenější a v práci výkonnější. Pomáhá tak se snížením fluktuace zaměstnanců a posílením loajality vůči zaměstnavateli.