Zimní údržba venkovních prostor se nemá podceňovat!

Zimní údržba venkovních prostor se nemá podceňovat!


Silničáři, kteří opět zaspali je již okřídlený komentář každého pořadu zpráv v nastávajícím zimním období. Nicméně firmy, které se zabývají údržbou komunikací se proti takovému nařčení vždy statečně ohrazují.
A stejně jako oni, mají také zaměstnavatelé a majitelé výrobních podniků, skladů, ale i kancelářských budov jistou povinnost postarat se včas o dostatečnou údržbu venkovních prostor.

Vybavení pro úklid

Úklidu je v zimě potřeba věnovat náležitou péči. Jedná se samozřejmě nejen o zimní údržbu venkovních prostor a přístupových cest, ale v návaznosti na to také úklid interiérů. Nejen z estetického hlediska, ale hlavně z ohledu bezpečnostního. Je potřeba zajistit bezpečnost pro pracovníky i návštěvy za nepříznivého počasí.

Led a sníh před vstupem do budov plných kanceláří, obchodních i výrobních center, jsou v zimních měsících problémem číslo jedna – a přitom je jednoduché podniknout pár kroků, abyste si mohli být jistí, že prostory vašeho pracoviště nejsou nebezpečné. Pomozte zamezit úrazům na zamrzlém chodníku nebo špatně viditelným parkovacím místům pod vrstvou sněhu. Štěstí přeje připraveným a nákup vybavení a techniky na zimní úklid se nevyplácí odkládat.

Zimní údržba není jen o zajištění provozu, ale také o ochraně životů a zdraví osob. Tento každoroční proces
a bezpečnost a ochrana zdraví při práci musí patřit neodmyslitelně k sobě! K jejímu provádění by proto každý, koho se týká, měl přistupovat zodpovědně a dostatečně pečlivě.

Je to odpověď na první otázku ohledně povinnosti zaměstnavatelů provádět zimní úklid na jím spravovaných komunikacích.

Odpověď zní jednoznačně ano - již v zákoníku práce se uvádí povinnost o BOZP. A pokud se zaměstnanci při plnění pracovních úkolů pohybují po venkovních komunikacích, ať již pěšky či pomocí dopravních prostředků, riziko uklouznutí či smyku a následných úrazů je zcela reálné. Zaměstnavatel před tímto rizikem musí své zaměstnance ochránit.

Dle dalšího nařízení má zaměstnavatel povinnost zajistit prostředky pro úklid, čištění a údržbu vnitřních prostor a pro venkovní údržbu. To zahrnuje pravidelnou údržbu, úklid a čištění chodeb, schodišť, komunikací, dopravních komunikací a dalších prostor.

Lhůty pro provádění úklidu, čištění a údržby komunikací stanoví zaměstnavatel a uvede ve vnitřním předpisu. To, jak kvalitní prostředky na úklid a údržbu zvolí, to už je další věc.

Nádoby na posypový materiál a další vybavení

Existuje spousta příslušenství a prostředků, jak se se sněhem a ledem vypořádat. Způsoby úklidu, které se pro vaše pracoviště hodí nejlépe, se odráží také od velikosti prostranství, o které se v zimních měsících potřebujete starat.

Pro cestu k budově a úklid chodníku často postačí jen hrablo na sníh a kvalitní posypový materiál. Riziko fyzické námahy je také potřeba hlídat. A pokud zaměstnanec bude namísto házení sněhu lopatou používat sněžnou frézu, nebo případně radlici, která se dá nastavit na vysokozdvižný vozík, zcela jistě bude jeho fyzická námaha nižší.

Dalšími možnými opatřeními jsou samozřejmě vhodné ergonomické pracovní pomůcky. S kvalitní lopatou na sníh se pracuje mnohem snáze, než s jejími levnými variantami.

Pokud jde o posypové práce, k omezení fyzické námahy může posloužit dostatečné množství nádob na posypový materiál, které zamezí zbytečným krokům zaměstnance.

Jestliže ale potřebujete od sněhu vyklidit celé parkoviště nebo manipulační prostranství u skladu, doporučujeme vám využít techniku, která vám práci urychlí a usnadní.

Pochopitelně není nic snazšího, nežli dbát na nákup kvalitních prostředků a veškerého vybavení, takže si můžete být jistí, že vám vydrží více než jen jednu sezónu.