Čím škodí stres?

O škodlivosti stresu pro lidské zdraví bylo napsáno mnohé, jak je vidět stále to nestačí. V čem tedy tkví jeho největší nebezpečí? Kde se stres vzniká? Stres lze označit jako projev psychických a tělesných změn, jejichž cílem je připravit lidský organismus na přicházejí


O škodlivosti stresu pro lidské zdraví bylo napsáno mnohé, jak je vidět stále to nestačí. V čem tedy tkví jeho největší nebezpečí?

Kde se stres vzniká?

Stres lze označit jako projev psychických a tělesných změn, jejichž cílem je připravit lidský organismus na přicházející zátěžovou situaci. V současném životním stylu velká část stresových faktorů vyplývá z toho, že se pohybujeme neustále v kontaktu s mnoha dalšími jedinci. Přitom platí, že každý z nás má, nebo může mít, na stejnou věc různý názor. To je ostatně přirozené. Avšak zejména v pracovním prostředí, kde existuje hierarchie vztahů, časový přes a další okolnosti, představuje právě tento přirozený prvek často zdroj konfliktních situací a tím i stresových faktorů.

Čím škodí stres?

Moderní společnosti každý jedinec prolíná mnoha různými způsoby, přičemž vytváří mnoho společenských vazeb. To je však v protikladu s životním stylem praktikovaným po většinu předchozích staletí a tedy i proti našemu uzpůsobení. Historicky jsme totiž „naprogramováni“ na život v menší komunitě. Zkrátka od okopávání políčka na vesnici s pár sousedy, které ještě naši prarodiče znali celý život, jsme se v průběhu dvou generací přenesli do světa klimatizovaných kanceláří, které často střídáme, v nichž se často mění i naši kolegové. Nezřídka střídáme i zaměstnavatele, nebo oni střídají nás. Je jasné, že za těchto okolností nám stres doslova každodenně klepe na rameno.

Čtěte také: Naučte se sedět tak, abyste si neničila záda

Čím škodí stres?

Co s tím?

Aby se organismus vyrovnal se stresovou situací, například při obhajování nesplněného plánu na pracovní poradě, reaguje stresovou reakcí. Uzpůsobí fyziologické procesy, zrychlí se vám dech, zapotíte se, vyskočí vám tep. Díky tomu stresovou situaci zvládnete, ale není to zadarmo, organismus se opotřebovává a navíc, je-li stres permanentní, je dopad na naše zdraví drtivý.

Čtěte také: SSRI antidepresiva: ano či ne?

 

Čím škodí stres?

Je tedy jasné, že nechcete-li skonat velmi předčasně třeba na infarkt či jinou takzvanou civilizační chorobu, je třeba relaxovat. Pokud tělo a psychika nerelaxuje a stres trvá, přestanete časem tento stav vnímat a on se tak stane vaším životním stylem. Způsob života je tak klíčem v boji proti stresu, v boji za delší a zdravější život. Jak bylo řečeno, náš životní styl je dán velkým množstvím vazeb s lidmi v našem okolí, jak v práci, tak ve volném čase. Proto je nesmírně důležité udělat si pořádek ve vztazích a takzvaně pročistit ovzduší.

Text: (miž)