Jak bojovat proti nevěře?

Jak bojovat proti nevěře?


Dá se partnerský vztah či manželství udržet v dobré kondici, bez případné nevěry? Někomu se to daří, někdo může mít občas podezření, že mu je ten druhý nevěrný. Nevěra se nedá zničit, ale
můžeme jí předcházet. Pro někoho může být nevěra lehkým překročením hranice, pro jiného nepřekonatelný problém ústící ke konci společného soužití. Jak tedy budovat společný vztah?

Příčiny nevěry
Důvody pro nevěru jsou různé. Nevěra se objevuje nejen ve vztahu nespokojeném, ale i v takovém, který je
v pohodě. V tomto případě mohou být příčinou nevěry třeba touha po dobrodružství, krize objevující se v určitém věku, ale třeba také důvody pracovní či sexuální. Aby k nevěře nedocházelo, je potřeba na vztahu neustále pracovat společnými silami. Pokud se objeví jakýkoli problém, i kdyby byl sebemenší, je potřeba jej řešit společným silami. Pokud budou oba partneři ve vztahu spokojení, riziko nevěry je vždy nižší.

Jak na to, aby partnerský vztah fungoval?
Vzhledem k tomu, že se během života mění naše názory, postoje, hodnoty a potřeby, dochází i ke změně partnerského vztahu. Měli bychom však brát na zřetel několik zásadních faktorů, které mají na vztah vliv.

Komunikace
Nedostatečná komunikace bývá jednou z hlavních příčin špatně fungujícího vztahu. Pokud cítíme nějaký problém, je potřeba o něm s partnerem hovořit ihned a na rovinu. Žádný vztah, postavený na lži, nebude fungovat. Je potřeba otevřeně hovořit o tom, co nás trápí, ať už se potíže týkají jakékoli oblasti života. Velmi účinná je komunikace a diskuse bez emocí.

Důvěra
Důvěru ve vztahu budujeme pomalu a postupně. Žádnému vztahu neprospějí tajemství, ať by byla sebemenší. Pokud se partnerovi můžeme svěřit se vším, co nás trápí, znamená to, že mu důvěřujeme a pociťujeme s ním pocity bezpečí.

Svoboda
Partneři by měli trávit většinu volného času společně. Ano – většinu. Ne všichni partneři mají společné koníčky nebo přátele. Ponechte si tedy něco málo času jen pro sebe a totéž dopřejte svému partnerovi. Pokud máte mezi sebou důvěru, pak se nemusíte ničeho obávat.