Akupunkturou nejen proti bolesti

Akupunkturou nejen proti bolesti

Domovem akupunktury je Čína, kde představuje tradiční léčebnou metodu již po mnoho staletí. V posledních desetiletích si tuto moudrost východu v boji s léčením a zmírňováním bolesti oblíbili také Evropané Překonat zažité bariéry Širšímu využití akupunktury nejen


Domovem akupunktury je Čína, kde představuje tradiční léčebnou metodu již po mnoho staletí. V posledních desetiletích si tuto moudrost východu v boji s léčením a zmírňováním bolesti oblíbili také Evropané rs_akupunkturou proti bolesti

Překonat zažité bariéry

Širšímu využití akupunktury nejen u nás, ale v Evropě obecně, po velmi dlouhou dobu bránil především zažitý způsob myšlení a přístup k léčení pacientů. Příliš racionálním Evropanům se asi tato metoda zdála málo „vědecká“. Každopádně pro pochopení technik a okruhu využití akupunktury, je nezbytné poznat alespoň podstatné základy tradiční čínské medicíny, což pro obyvatele takzvaného západního světa ani v dnešní době není zrovna úplně jednoduché. rs_akupunkturou proti bolesti1 Akupunktura využívá znalosti energetických drah v těle, které spojují jednotlivé orgány lidského těla a proudí jimi životní energie. U zdravého jedince je tato životní energie v rovnováze. Cílem akupunktury tedy je nerovnováze předcházet, nebo jí odstraňovat. Prostředkem k tomu je aplikace známých jehel do přesně určených míst na těle. Tenké jehly buď pouze proniknou pokožkou, případně se aplikují i do o něco málo větší hloubky. Jedna aplikace trvá zhruba dvacet až šedesát minut.

Nebojte se jí vyzkoušet

Jak již bylo řečeno, akupunktura je metoda prověřená staletími, nicméně platí základní zásada, že byste se měli svěřit do rukou opravdového odborníka. V české republice funguje Česká lékařská akupunkturistická společnost, která je členem České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Právě na webových stránkách této instituce získáte informace o jednotlivých odbornících, místě jejich působení a specializaci. rs_akupunkturou proti bolesti2 Okruh uplatnění akupunktury je rozsáhlý. Úspěchy zaznamenává například při léčbě bolestí, neuróz, migrén, ale také třeba únavového syndromu. Dokáže si často poradit i s revmatickými potížemi, svalovými či kloubními problémy, ale i některými alergiemi a dalšími chorobami. Každopádně, dokáže-li vám pomoci akupunktura, vyhnete se třeba užívání chemicky připravovaných medikamentů. Pokud vám to aktuálnost obtíží a zdravotní stav dovolí, nebojte se tedy vyzkoušet „nové“ možnosti léčby. Vždyť to, co je nevyzkoušené pro vás, jinde je považováno za tradiční, staletími prověřenou metodu uzdravování. Text: (miž)