Demokracie - jak dál?

Demokracie - jak dál?

Rizika a výzvy pro Česko a svět


 

"Sbírka úvah o principech a budoucnosti demokracie od deseti českých odborníků"

Jaká jsou ohrožení, kterým dnes čelí demokracie v Česku, Evropě a ve světě? Na často a se znepokojením kladenou otázku hledá odpovědi tým českých autorek a autorů, odborníků v oborech politologie, ekonomie, mediálních studií. V první části se kniha soustředí především na českou situaci, konkrétně na to, jak se krize demokracie projevuje v oblasti politiky, ekonomiky, sociální sféry a médií. V následující druhé části se pozornost obrací k několika zemím a oblastem, které podobně jako Československo a ČR prošly v posledních desetiletích přechodem od diktatury k demokracii. Jak si dnes v tomto ohledu stojí Polsko, Maďarsko, Ukrajina, severoafrické Tunisko a region Latinské Ameriky? A jaké jsou vyhlídky demokracie v nejbližší i vzdálenější budoucnosti. Mezi autory aktuální knihy jsou například Vladimíra Dvořáková, Ilona Švihlíková, Jan Jirák či Lucie Trlifajová.

 

Nakupovat můžete na www.albatrosmedia.cz.

 

Soutěž o jednu knihu.
Odpovězte na otázku:

 

 

Podmínky SOUTĚŽE - Sledujte nás na FB a také IG.

 

 

 

Výherci:
M. Kopecká