Máte doma předškoláka? Nepropásněte příležitost nadchnout ho pro sport!

Máte doma předškoláka? Nepropásněte příležitost nadchnout ho pro sport!

Věk 5 až 7 let je ideální pro to, seznámit děti s nejrůznějšími druhy pohybových aktivit a zjistit, která z nich by pro ně byla nejvhodnější a nejvíc je bavila.


Podaří-li se nám totiž nadchnout v téhle době potomka pro sport, nejspíš ho tím v budoucnu ušetříme problémů s obezitou, poruchami pohybového ústrojí i se závislostí na IT technice.

„V předškolním věku jsou děti hravé a mají přirozenou potřebu pohybu, proto je výhodné toho v dobrém slova smyslu využít a vhodným způsobem je ke sportu motivovat. Díky tomu, že dětem ve správnou dobu ukážeme pohyb nejprve jako zábavu, zařadíme do výuky spoustu her, dovádění a proložíme řízené cvičení venkovními aktivitami, umožníme jim, aby si vybudovaly kladný vztah k pohybu zcela přirozeně,“ vysvětluje na úvod Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey’s Gym.

 

Čím větší rozptyl aktivit, tím lepší základ

Ještě před nástupem do školy by se děti měly seznámit s různými druhy pohybu od všeobecného cvičení, přes jízdu na koloběžce, kole, lyžích, plavání až třeba po lezení či míčové hry. „Učitelé tělocviku jsou často nemile překvapeni, když dětem na 1. školním stupni dělá problém jednoduchý kotoul nebo skákání přes švihadlo. Děti, které se tyto základní pohybové návyky včas nenaučí, pak mají snížené sebevědomí, protože nedokážou to, co jejich spolužáci. Ti ale nejsou „šikovnější“, jen měli možnost si tyto dovednosti včas osvojit,“ říká Kristýna Přibylová, která je sama maminkou tří sportujících dětí. 

A co všechno by měl předškolák zvládnout, aby se později mohl na hodiny tělocviku těšit, a ne se jich obávat? „Určitě by měl umět už zmiňovaný kotoul vpřed, skoky snožmo i po jedné noze, skákání přes švihadlo, přeskok překážky. Důležité je naučit děti co nejdříve správnou techniku seskoku z výšky. K předškolní pohybové přípravě patří i základy míčových dovedností – hod, chytání a kop do míče. Dále udržení rovnováhy při pohybu na lavičce či po vyznačené čáře, výdrž v krátkém běhu a základy lezení do výšky,“ vyjmenovává prvotní pohybové dovednosti Kristýna Přibylová, podle níž platí, že čím větší bude rozptyl sportovních aktivit, tím lepší základ děti dostanou.

 

Odborně sestavená, přitom však zábavná metodika

Aby se děti v předškolním věku do kurzů cvičení těšily, výuka musí být pestrá a hravá. Velkou roli hraje
i přívětivé prostředí a samozřejmě lektor či lektorka, kteří umí děti pro pohyb nadchnout. „Pro některé děti je motivující i jistota a pocit bezpečí, kdy vědí, že jdou cvičit někam, kde to znají, mezi kamarády. A kde také ví, co je v lekcích čeká. Proto je velmi důležitá odborně sestavená metodika, která musí být pro děti motivující ve všech ohledech – zábavná, pokaždé přinášející něco nového, ale současně postavená na pevných základech. Ty jsou totiž pro děti tou kotvou, jež jim dává klid a jistotu. O tomto aspektu dětských kurzů cvičení se příliš nemluví, ale z našich zkušeností vyplývá, že jsou pro mnoho malých sportovců skutečně důležité,“ upozorňuje Kristýna Přibylová.

A které sporty si mohou předškoláci vyzkoušet? „V našich kurzech „Sporťáků“, které jsou určeny těm dětem, co již mají nějaké pohybové základy, trénujeme vždy po dobu 4–5 týdnů jeden vybraný sport. V průběhu semestru zařazujeme třeba fotbal, florbal, golf, tenis, volejbal, atletiku nebo hokej. Děti mají možnost se s daným sportem seznámit, naučit se jeho základy a poznat, co je baví, a pro které aktivity mají vlohy. Důležité je, že výuka probíhá hravou formou, bez drilu a tlaku na výkon. Našim cílem je zejména to, aby si děti nové dovednosti vyzkoušely a odcházely z tělocvičny s dobrým pocitem, že se naučily něco nového, co třeba využijí při hrách s kamarády nebo o víkendu s rodiči,“ dodává Kristýna Přibylová z profesionálních dětských tělocvičen Monkey’s Gym.

 
Kristýna Přibylová

 

Profesionální dětské tělocvičny Monkey’s Gym pořádají speciální kurzy pro děti od 5 do 7 let nazvané SPORŤÁCI. V průběhu semestru se jim věnují zkušení instruktoři postupně v několika blocích: fotbalu, basketbalu, házené, volejbalu, tenisu, florbalu, golfu, gymnastice, atletice… A to vždy zábavnou formou, která je kromě praktické části doplněna i o související teoretickou průpravu podanou hravě a tak, aby děti získaly ke sportům pozitivní přístup. Tento kurz vytvořili odborníci speciálně pro předškolní děti, které v Monkey’s Gym ocení i krásné tělocvičny, jejichž základem je gymnastické nářadí vyrobené dětem na míru. Lekce jsou plné legrace, prostředí je barevné, bezpečné, samozřejmostí jsou malé cvičební skupiny a společná radost z každého pokroku. Monkey’s Gym najdete na čtyřech místech v Praze – v Galerii Harfa, v centru Juklík, v OC Šestka a ve Westfield Chodov. Více na www.monkeysgym.cz.

 

 

 

 

Text a foto: www.monkeysgym.cz