Buďme hrdé na ženy kolem nás!

Buďme hrdé na ženy kolem nás!

K příležitosti Mezinárodního dne žen bychom vám rádi představili několik inspirativních žen
z celého světa, na které jsme hrdí!


OCHRANA OSTROVA BANGKARU – JEDNOHO Z POSLEDNÍCH ÚTOČIŠŤ A HNÍZDIŠŤ KRITICKY OHROŽENÝCH MOŘSKÝCH ŽELV

Simeulue a Bangkaru, ostrovy v křišťálově průzračném moři, se nacházejí v indonéském regionu Aceh.
Od chvíle, kdy Jane Dunlop přijela do Acehu po tsunami, která v Indickém oceánu udeřila v roce 2014, se
s nadšením a vervou zasazuje o ochranu biodiverzity v této končině. Jane Dunlop je spoluzakladatelkou organizací āluān a EcosystemImpact, které se zaměřují na všechny pilíře udržitelnosti (sociální, ekologickou
a ekonomickou) a přinášejí řešení globálních problémů spojených s klimatickými změnami a ztrátou biodiverzity.
Lush nakupuje od roku 2017 přímo od projektu āluān certifikovaný organický raw panenský kokosový olej, který používá ve svých mýdlových bázích pro gurmánská mýdla. Kromě toho, že se v rámci projektu āluān vyrábí kokosový olej té nejvyšší kvality, se rovněž jedná o jedno ze sdružení organizací, jež se věnují ochraně ohrožených ekosystémů a zajišťování udržitelných zdrojů financování programů péče o mořské želvy.

Simeulue a Bangkaru jsou jedněmi z posledních útočišť a hnízdišť kriticky ohrožených želv i několika ptačích druhů. Cílem nadace EcosystemImpact je zachovat na těchto ostrovech divokou přírodu díky udržitelnému přístupu, kdy je nastolen soulad mezi podnikáním, životem místních lidí a přírodou.

Nadace EcosystemImpact vypracovala projekt obnovení korálového útesu a disponuje týmem šesti ochránců, kteří zajišťují nepřetržitou ochranu před pytláky kradoucími vajíčka mořských želv. Před tím, než byl tento program ochrany zaveden, si pytláci odnášeli za jedinou noc až 1 500 vajíček. Od chvíle, kdy se v roce 2016 do boje s tímto pytláctvím zapojila nadace EcosystemImpact spolu s indonéskou agenturou na ochranu přírody BKSDA, klesl počet ukradených vajíček na nulu.

Vydejte se s nadací EcosystemImpact na ostrov Bangkaru v tomto krátkém dokumentu, který natočili fotografové a novináři, držitelé několika ocenění, Paul Hilton a Alex Westover.

 

Re-Wrap aneb šitím k posilování postavení žen

Re-Wrap je sociální projekt z indického Mysore, který podporuje ženy a dává jim možnost vydělat si spravedlivou mzdu díky ruční výrobě takových produktů, jako jsou například Lush Knot Wraps (šátky k balení dárků). Tento projekt rovněž spolupracuje s farmáři, kteří pěstují bavlnu, a investuje i do této aktivity. Celý proces od zasetí semínek bio bavlny po ruční ušití nádherných šátků je vlídný jak k životnímu prostředí,
tak k lidem.

První dílnu projektu Re-Wrap založila Janjri Trivedi v roce 2009 ve snaze „nejen pomáhat řemeslníkům oprášit
a rozvíjet jejich dovednosti, ale také umožnit ekonomicky znevýhodněným ženám, aby se naučily šít , a mohly si tak vydělávat spravedlivou mzdu. Tímto způsobem v rámci projektu Re-Wrap zajišťujeme naplňování našeho hlavního cíle – podporovat naše členy v tom, aby mohli žít naplněný, samostatný a důstojný život“.

Lush spolupracuje s projektem Re-Wrap od roku 2007. Ženy se v rámci tohoto projektu učí šít šátky „Knot Wraps“, a získávají tak sebedůvěru i dovednosti potřebné k výrobě složitějších předmětů, jako jsou například tašky. Slavné látkové tašky Lush „Fighting Animal Testing“ (Bojujeme proti testování na zvířatech) vyrábějí ručně ženy z druhého oddělení, kde jsou vytvářeny příležitosti rovněž pro obyvatelky venkova. Šátky „Knot Wraps“ a tašky jsou vyráběny z bio bavlny vypěstované za dodržení zásad „od semínka po prodej výrobků“ ve městě Karnataka. Díky tomu, že se řídíme těmito zásadami, jsme schopni vysledovat suroviny až k samotným farmářům a na celý proces včetně tkaní, barvení a tisku se vztahuje 100% certifikace GOTS. Více o projektu
Re-Wrap se dozvíte tady.


JAK ZÁSTUPKYNĚ FIRMY LUSH MĚNÍ SVĚT K LEPŠÍMU

RUTH ANDRADE, TÝM FIRMY LUSH PRO REGENERACI A PÉČI O ZEMI
Ruth ráda pohání změny, které pomáhají aby svět, až jej opustíme, vzkvétal více, než když jsme na něj přišli. Ruth také pomáhala s vytvořením nového programu firmy Lush nazvaného Přines zpátky, který motivuje zákazníky k tomu, aby nakupovali „waste free“, tedy bez zbytečného odpadu.

Ruth, která má magisterský titul z ekologie a energetického výzkumu, je správkyní a spoluzakladatelkou Re.Alliance, sdružení odborníků, kteří přinášejí nový přístup k fungování humanitárního sektoru, a spolutvůrkyní „Regenerosity“, platformy pro vyhledávání a financování regeneračních projektů z celého světa a pro informování o nich. Ruth pochází z Brazílie, kde vyrostla v betonové džungli s mrakodrapy, asfaltem
a nedýchatelným vzduchem. Na vlastní kůži tedy zažila, jak to vypadá, když se ničí životní prostředí, což v ní záhy vzbudilo zájem o ekologické otázky a dodávalo jí energii k iniciování změn.